طراحی لوگوی تجهیزات استخر کرال

جزئیات پروژه

شرکت کرال شرکتی در زمینه تجهیزات استخر است. این شرکت متناسب با کار خود لوگو انوشتاری  گرد با تنالیته رنگ آبی نیاز داشت. یکی دیگر از خواسته های کارفرما طراحی فضایی رسمی ولی پویا بود.

ما  در طراحی لوگو از تنالیته رنگ آبی برای لوگوی فارسی و برای بخش انگلیسی از رنگ طوسی که رنگی خنثی است استفاده کردیم. تا هم دو یخش فارسی و انگلیسی از هم جدا شود. و هم لوگو سادگی خود را ازدست ندهد.

در طراحی لوگو از یک المان تصویری هم استفاده شده، یعنی موج. در واقع این لوگو، لوگویی ترکیبی یا تلفیقی است که بخش نوشتاری آن غالب تر از بخش تصویری آن است.

  • کارفرما : شرکت کرال
  • نوع لوگو : مدرن
  • سال طراحی : 1394
طراحی لوگو
لوگو تابلوسازی رادین
فست فود چیلی