لوگو تابلوسازی رادین

جزئیات پروژه

در طراحی لوگو تابلوسازی رادین از دستگاه سی ان سی که به عنوان نماد برش است استفاده شده.

  • کارفرما : تابلوسازی رادین
  • نوع لوگو : مدرن
  • سال طراحی : 1398
طراحی لوگو
طراحی لوگوی مهندسین مشاور شاروند
طراحی لوگوی تجهیزات استخر کرال