طراحی لوگوی شرکت زیدون کوش

جزئیات پروژه

شرکت زیدون کوش یک شرکت پیمانکاری در زمینه خدمات مهندسی ساختمان سازی و تاسیسات نفتی است. برای طراحی لوگوی این شرکت از اسم این شرکت کمک گرفته شد و به صورت مکعب درآمد. همانطور که در تصویر مشاهده میکنید با نظرات مشتری 4 اتود یا پیش طرح مختلف برای این شرکت در نظر گرفته شده است.

یک اتود با حروف اول انگلیسی این شرکت است. یعنی حروف z و k.  این حروف به شکلی دورانی به صورت در هم تنیده طراحی شده تا یک مجموعه واحد را در بر گیرد.

در اتود دیگر حروف اول  انگلیسی اسم شرکت ساده طراحی شد. ولی نام زیدون کوش به فارسی با دقت بالا که خوانایی خود را از دست نداده باشد طراحی شده است.

به درخواست کارفرما لوگوی تصویری هم برای این شرکت طراحی شد. در این اتود( پیش طرح) باید المان های دکل نفت، ساختمان سازی و راه سازی استفاده میشد. این اِلِمان ها بعد از طراحی درون شش ضلعی هایی شبیه به کندوی عسل طراحی شد تا به صورت یک لوگوی واحد دیده شود. خود طرح کندو هم مجموعه ای با تلاش و کوشش را نشان دهد.

و در انتها، طراحی لوگوی نهایی که اسم زیدون کوش درون مکعبی قرار گرفته است. قالب مکعب نشانی از کارهای ساخت و ساز دارد. استفاده از خطوط صاف و شکسته هم به ایجاد فضایی صنعتی در لوگو کمک کرده است.

  • کارفرما : شرکت زیدون کوش
  • نوع لوگو : مدرن و هندسی
  • سال طراحی : 1399
نمونه چاپ پرچم لیزری شرکت الکترونیک صنعتی
نمونه چاپ پرچم T آموزشگاه زبان VCV