طراحی لوگوی مهندسین مشاور شاروند

جزئیات پروژه

شرکت مهندسین مشاور شاروند شرکتی در زمینه ساخت و ساز تاسیسات ساختمانی است. به همین علت در طراحی ساختار این لوگو از خطوط هندسی بهره برده شده است.

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید برای طراحی این لوگو تایپ کلمه شاروند به در قالب مثلث طراحی شده است. مثلث پایدارترین و ساده شکل هندسی است. که مانند یک کوه استوار است. در واقع این لوگوی نوشتاری دروان خود لوگوی تصویری دارد که همان فرم مثلث یا کوه است.

از طرفی برای حروف هم از خطوطی مورب و زاویه دار استفاده شده است که تداعی گر استراکچر یا ساختار ساختمانی و تاسیساتی باشد.

همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید برای این لوگو هویت بصری طراحی شده است. این هویت بصری به شکلی طراحی شده که قابل استفاده برای اسفاده از کارت ویزیت، سربرگ، طراحی سایت، و ست اداری است.

در طراحی این لوگو به درخواست کارفرما از رنگ آبی نقتی استفاده شده است که کاملا متناسب با این حرفه است.

  • کارفرما : مهندسین مشاور شاروند
  • نوع لوگو : نوشتاری مدرن و هندسی
  • سال طراحی : 1399
طراحی لوگو
طراحی لوگو
طراحی لوگو
طراحی لوگو
نمونه چاپ روی لیوان نقره ای 40 سالگی
لوگو تابلوسازی رادین