نحوه ارسال سفارش

ارسال برای تهران از طریق پیک انجام می پذیرد

ارسال از طریق باربری برای شهرستان مقدور است

بسته های کوچک از طریق پست برای شهرستان ارسال میگردد

همچنین ارسال از طریق تیپاکس برای تهران و شهرستان در دسترس است