نحوه ارسال سفارش

ارسال برای تهران از طریق پیک انجام می پذیرد

ارسال از طریق باربری برای شهرستان مقدور است

بسته های کوچک از طریق پست برای شهرستان ارسال میگردد