مدت زمان انجام سفارش

مدت زمان انجام سفارش به تعداد سفارش شما بستگی دارد. اگر تعداد سفارشات شما کم باشد طبق روال قوانین سایت انجام خواهد گرفت و اگر تعداد سفارشات شما زیاد باشد باید برآورد نموده و به شما اطلاع دهیم اما…

معمولا سفارشات بین 3 تا 5 روز کاری آماده می شود این مدت از زمان تائید طرح و واریز لحاظ می گردد در صورت ارسال به شهرستان با پست پیشتاز 24 تا 72 ساعت نیز افزوده می گردد در صورت ارسال به شهرستان با پست سفارشی 7 روز اضافه در نظر داشته باشید.

سفارشات فوری 1 روز کاری انجام خواهد گرفت یعنی اگر امروز سفارش دهید فرداتا آخر وقت آماده خواهد شد این مدت از زمان تائید طرح و واریز لحاظ می گردد در صورت ارسال به شهرستان با پست پیشتاز 24 تا 72 ساعت نیز افزوده می گردد در صورت ارسال به شهرستان با پست سفارشی 7 روز اضافه در نظر داشته باشید.