حفظ حریم شخصی

1.شابلون تعهد می نماید که تمامی اطلاعات ارسال شده توسط سفارش دهندگان در فرم سفارشات شامل نام، ایمیل، آدرس و فایل را به صورت کاملا دقیق محافظت نموده و در اختیار هیچ شخص، سازمان و یا گروهی قرار ندهد و حقوق مادی و معنوی تمامی فایل های ارسال شده به طور کامل رعایت و حفظ خواهد گردید.

2. کارکنان شابلون همگی از افراد متخصص و همچنین امین با وسواس بسیار زیاد دست چین و استخدام شده اند و در قبال نگهداری صحیح فایل ها و حفظ امنیت آنها نیز تعهد داده اند و از آنها تضمین حقوقی و مالی گرفته شده است. لذا در این مورد هیچگونه نگرانی وجود نخواهد داشت.

3. اما شابلون هیچ مسئولیتی را در قبال حقوق واقعی فایل هائی که ارسال شده اند نخواهد پذیرفت. و نقص حقوق مادی و معنوی فایلی که ارسال شده به عهده ارسال کننده خواهد بود. یعنی در صورتی که فایل ارسالی مربوط به هنرمند و یا شخصی بود که از استفاده ی آن رضایت نداشت شابلون در این مورد مسئولیتی نمی پذیرد. لذا صرف نظر از اینکه عکس ارسالی چه محتوائی دارد و یا در اصل مربوط به چه کسی می باشد برای ارسال کننده چاپ خواهد شد. پس خواهشمند است در این مورد دقت فرمائید.

4. شابلون به هر عنوان از چاپ عکس و یا متن های مسـتهجن و دارای محتوای مجرمانه معذور است.

5. تمامی اطلاعات ارسالی که در سیستم سفارشات سایت شابلون ثبت می شود بعد از اینکه چاپ و به سفارش دهنده تحویل گردید بعد از 2 هفته به طور کامل حذف خواهد گردید و غیرقابل بازیابی می باشد. مگر در مواردی که سفارش دهنده خواهان نگهداری فایل جهت چاپ و یا استفاده مجدد باشد. بنابراین در صورتی که تمایل دارید فایل شما نزد ما نگهداری شود حتما این موضوع را در فرم ثبت سفارش مرقوم فرمائید.

6. شابلون متعهد می شود بدون اجازه از طرح ارسالی توسط سفارش دهندگان برای فروش در سایت استفاده ننماید.

7. شابلون تمامی سفارشات ارسال شده را به طور کامل و تا ارسال به دست سفارش دهنده پیگیری خواهد نمود اما در صورتی که بیش از یک هفته از ارسال سفارش گذشته باشد و سفارش دهنده در دسترس نبوده، فرم سفارش را ناقص پر کرده باشد و یا پیگیر سفارش خویش نباشد هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. لذا تکمیل فرم سفارش و همچنین در دسترس بودن سفارش دهنده جهت پیگیری، انجام و ارسال سفارش ملزوم است.