پروژه چاپ ماگ آتلیه عکاسی مهران صادری

جزئیات پروژه

این لیوان های دسته رنگی آبی آسمانی در تعداد 20 عدد برای عکاس تبلیغاتی مطرح مهران صادقی چاپ شده است.

  • کارفرما : مهران صادقی
  • نوع لیوان : دسته رنگی
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 4×8 سانتیمتر
  • تعداد : 20 عدد
  • مورد استفاده : آتلیه عکاسی
چاپ لیوان
پروژه چاپ ماگ دسته رنگی شرکت بانیز پلاستیک
نمونه چاپ پرچم ریشه مشکی شرکت تالی