نمونه چاپ پرچم T موبایل وان پلاس

جزئیات پروژه

پرچم T پرچمی مدرن و خوش ساختار است که دو پرچم کوچک روی میله پرچ T شکل قرار میگیرد. این پرچم دو رنگ T به سفارش فروشگاه موبایل وان پلاس چاپ شده است.

  • کارفرما : موبایل وان پلاس
  • نوع پرچم :  تی
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : فروشگاه
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم L شرکت فناوری بورس تهران
نمونه چاپ پرچم ریشه دار شکار