چاپ پرچم تبلیغاتی L شرکت لوله آنلاین

جزئیات پروژه

لوله آنلاین فعال در زمینه تاسیسات ساختمانی تعداد 5 عدد چاپ پرچم ال سفارش داده است. پرچم های L پرچم های هستند که فصای کمی اشغال میکنند و بسیار مدرن هستند

  • کارفرما : شرکت لوله آنلاین
  • نوع پرچم : پرچم ال
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 5 عدد
  • مورد استفاده : محیط کار
چاپ پرچم
نمونه چاپ شال نقاشی پروانه
چاپ فنجان، نعلبکی و قندان تبلیغاتی شرکت ویستا بست