چاپ پرچم تبلیغاتی L شرکت آرکا نوین تراز

جزئیات پروژه

پرچم های L پرچم های رومیزی ارزان، مدرن هستند که فضای کمی اشغال میکنند.

  • کارفرما : شرکت حقوقی و حسابداری آرکا نوین تراز
  • نوع پرچم : رومیزی تی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 3 عدد
  • مورد استفاده : همایش
چاپ پرچم ال
پروژه چاپ فنجان استیل شرکت مبلمان آرکا
چاپ پدموس تبلیغاتی دانشگاه تهران