چاپ پرچم تبلیغاتی تی شرکت به آور

جزئیات پروژه

پرچم تی با ساختاری مدرن متناسب برای شیک پسندان. این پرچم به سفارش شرکت به آور چاپ شده است

  • کارفرما : به آور
  • نوع پرچم : تی
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 5 عدد
  • مورد استفاده : محیط کار
چاپ پرچم تی
نمونه پیراهن های رنگی برای چاپ
پروژه چاپ زیرلیوانی تبلیغاتی اسنپ