چاپ پرچم تبلیغاتی تابلوسازی رادین

جزئیات پروژه

تابلوسازی رادین واقع در مازندران، شهرستان قائمشهر یکی از بهترین تابلوسازی های چلنیوم در ایران است. این شرکت تعداد 10 عدد پرچم رومیزی با ریشه سفید برای چاپ سفارش داد.

  • کارفرما : تابلوسازی رادین
  • نوع پرچم : رومیزی ریشه دار
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 10 عدد
  • مورد استفاده : نمایشگاه بین المللی
چاپ پرچم
نمونه چاپ تیشرت جودون تایپوگرافی ه
پروژه چاپ لیوان محصولات فردین، آی پخت، میرزا