چاپ لیوان تبلیغاتی دسته نارنجی پیشی با مزه

جزئیات پروژه

گربه ها یکی از کیوت ترین و بامزه ترین موجودات روی زمین هستند. ما هم عکس عاشقانه این دو گربه ‌ی ملوس را روی لیوان دسته رنگی چاپ کردیم.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع لیوان : دسته و داخل رنگی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 8×10 سانتیمتر
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : کادو ماهگرد
چاپ لیوان
چاپ روی ماگ اختصاصی میقولی
نمونه چاپ ماگ سرامیکی نرم افزار پردیس