چاپ لوگو روی فنجان قهوه خوری آرایشگاه توکا

جزئیات پروژه

فنجان های قهوه خوری کواترو با لوگوی اختصاصی می‌تواند گزینه مناسبی برای دیزاین سالن های زیبایی باشد. آرایشگاه توکا تعداد یک دست  6 تایی فنجان و نعلبکی و قاشق با لوگوی زیبای بنفش و صورتی خود چاپ کرد.

  • کارفرما : آرایشگاه توکا
  • نوع فنجان : قهوه خوری کواترو
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 4×5 سانتیمتر
  • تعداد : 1 دست
  • مورد استفاده : پذیرایی در سالن زیبایی
چاپ فنجان
نمونه چاپ تیشرت اسپان خیلی نمکی
پروژه چاپ لیوان تبلیغاتی پارس حیات فامیلی