چاپ لوگو روی فنجان دکتر جعفرزاده

جزئیات پروژه

ماموگرافی، سونوگرافی و رادیولوژی پستان دکتر حمید جعفرزاده یکی از معتبرترین و دقیق ترین مراکز طبی کشور است. این مرکز در کنار سفارش ماگ و زیر لیوانی یک دست فنجان قهوه خوری سفارش داد

  • کارفرما : دکتر حمید جعفرزاده
  • نوع فنجان : قهوه خوری کواترو
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 4×5 سانتیمتر
  • تعداد : 1 دست
  • مورد استفاده : پذیرایی در مطب
چاپ فنجان
چاپ فنجان
چاپ روی لیوان تولد سیبیل
نمونه چاپ تیشرت مردانه بدو ببینم