چاپ لباسکار ایرانخودرویی فروشگاه آهن آلات بنی هاشمی

جزئیات پروژه

فروشگاه آهن آلات بنی هاشمی لوگوی خود را روی این لباس کار ایرانخودرویی چاپ کرده است. این شرکت در کنار لوگوی خود شماره تماس های خود را چاپ کرده تا تبلیغی مناسب برای کسب و کار خود باشد.

  • کارفرما :فروشگاه آهن آلات بنی هاشمی
  • نوع چاپ : مدیا (کاتری) سفید
  • ابعاد چاپ : 30×40سانتیمتر
  • تعداد : 8 عدد
  • مورد استفاده : محیط کار
چاپ لباس کار ایران خودرویی
چاپ لباس کار ایران خودرویی
چاپ لباس کار ایران خودرویی
چاپ روی لیوان دسته مشکی املاک رویال ملک
چاپ پدموس و زیر لیوانی سازمان مهاجرتی کهن بابا