چاپ ظروف هتلی تبلیغاتی طرح دار

جزئیات پروژه

این طرح زیبا به سفارش یک هتل و رستوران روی ظروف پذیرایی هتلی چاپ شده است.

کارفرما: رستوران
نوع ظروف: نسترن
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 100 عدد
مورد استفاده: محل کار

چاپ ظروف
چاپ ظروف
نمونه چاپ زیر لیوانی نی نی بابا
پروژه چاپ روی پارچه مخمل لوازم خانگی بوش