چاپ روی لیوان اردوی جهادی هجرت

جزئیات پروژه

یکی از ملزومات اردوهای جهادی هدیه هایی است که به عنوان یادبود به شرکت کننده ها میدهند. اردوی هجرت در سال 1401 در خراسان شمالی به یاد مرحوم حسینعلی منتظری انجام شد. تعداد 60 عدد لیوان سرامیکی سفید با عکس مرحوم حسینعلی منتظری چاپ شد.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع لیوان : دسته و داخل رنگی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 8×8 سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : هدیه تبلیغاتی
چاپ لیوان
چاپ لیوان
چاپ روی ماگ سرمیکی خطاطی شعر
نمونه چاپ تیشرت آستین بلند نانو گلاس