چاپ روی تیشرت اسپان کتک میقولی روز پدر

جزئیات پروژه

نائنگی میقولی یک شخصیت و کاراکتر بسیار جذاب است که مرزهای محبوبیت را یکی پس از دیگری در نوردید. او شخصیت انعطاف پذیری دارد که میتواند به شما بگوید که چیز را بقولید و چه چیز را نقولید. این بار میقولی در هیبت یک پدر خشمگین سیبیلو ظاهر شده است تا شخصی را با کمربند سیاه و کبود کند. و  او مدام زیر لب این جمله را زمزمه میکند: کتک میقولی؟

با توجه به نزدیک شدن به ایام فرخنده روز پدر در کنار جوراب میتوانید هدایای ارزانی برای پدرها صبور خود تهیه کنید. چاپ روی تیشرت اسپان هدیه مناسب برای پدرها هست تا آنها از شر جوراب بعد سالیان دراز خلاص کند.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع تیشرت : اسپان
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 40×30سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : روز پدر
چاپ تیشرت
چاپ ماگ
نمونه چاپ روی پازل مقوایی ماهی نمو
چاپ تیشرت نخی برنامه اتومبیل POWER NATION آمریکا