چاپ جمله زیبا نائنگی میقولی روی ماگ

جزئیات پروژه

باز هم  کاراکتر “نائنگی میقولی” این موجود سرکش و دوست داشتنی دلبری میکند. یکی از مشتری های ما سفارش چاپ این شخصیت را روی لیوان سرامیکی داد. روی این ماگ از زبان میقولی این جمله یا شعر نوشته شده است. خنده های تو مرا باز این فاصله کشت.

  • کارفرما : فروشگاه کاکو
  • نوع لیوان : سفید ساده
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : تمام چاپ
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : کادو روز ولنتیان
چاپ ماگ
نمونه چاپ روی لیوان سریال فرندرز FREANDS
نمونه چاپ لوگو نیروی هوایی ارتش روی لیوان