پروژه گلدوزی بیمارستان کیان

جزئیات پروژه

بیمارستان کیان برای لباس فرم پرسنل خود سفارش 50 عدد از این گلدوزی های زیبا را داد

  • کارفرما : بیمارستان کیان
  • نوع گلدوزی : برچسبی
  • ابعاد گلدوزی: 12×12 سانتیمتر
  • تعداد : 40 عدد
  • مورد استفاده : روی سینه لباس
گلدوزی
نمونه گلدوزی طلایی لنگر
گلدوزی تبلیغاتی آرم غذاهای خیابانی mission