پروژه چاپ پرچم T شرکت IPMP

جزئیات پروژه

شرکت IPMP شرکتی فعال در زمینه نرم افزار مدیریت پروژه است که سفارش چاپ 10 عدد پرچم تی رومیزی داده است

  • کارفرما : شرکت IPMP
  • نوع پرچم : پرچم تی
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 10 عدد
  • مورد استفاده : محیط کار
چاپ پرچم
نمونه چاپ شال سفید قاصدک
نمونه چاپ طلایی لوگوی تهران بورس