پروژه چاپ پرچم رومیزی شرکت آسانسور atis

جزئیات پروژه

پرچم تشریفات پرچمی مناسب برای مغازهها، نمایشگاه های بین المللی، اتاق کنفرانس و ریاست است. شرکت آتیس فعال در زمینه تجهیزات آسانسور و پله برقی سفارش پرچم تشریفات و رومیزی را به ما داد.

  • کارفرما : شرکت آسانسور atis
  • نوع پرچم : تشریفات
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : خورشیدی
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : نمایشگاه بین المللی تهران
چاپ پرچم تشریفات
چاپ پرچم ریشه دار
چاپ پرچم ریشه دار
پروژه چاپ پرچم رومیزی پرتروبار
چاپ پرچم ریشه مشکی رومیزی ترمه