پروژه چاپ پرچم تی اورست کیش

جزئیات پروژه

پرچم های تی پرچم هایی زیبا هستند که قابلیت چاپ دو طرح را روی خود دارند. شرکت کیش اورست شرکتی صنعتی و بازرگانی است که سفارش چاپ این پرچم های تی دو را داده است.

  • کارفرما : شرکت کیش اورست
  • نوع پرچم : تی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : محیط کاری
چاپ پرچم تی
پروژه چاپ شیرخوری شرکت فرآورده های پروتیینی ماردینی
چاپ شال طرح زن و مرد قاجاری