پروژه چاپ لیوان تبلیغاتی رایتل

جزئیات پروژه

پروژه چاپ لیوان تبلیغاتی شرکت رایتل بعد از انجام سفارش تیشرت های یقه دار این شرکت انجام گرفت. با توجه به اینکه شابلون در گذشته نسبت به چاپ تیشرت های یقه دار جودون این شرکت اقدام نموده بود و با توجه به ارائه بهترین کیفیت لذا شرکت رایتل تصمیم گرفت چاپ لیوان های تبلیغاتی خود را نیز به شابلون بسپارد. قرارداد مربوطه به امضاء رسید و لیوان ها زودتر از موعد مقرر تحویل رایتل گردید. نمونه ای از لیوان های چاپ شده ی رایتل را در زیر مشاهده نمائید.

لیوان شرکت رایتل
نمونه چاپ تیشرت خطاطی ه
پروژه لیوان تبلیغاتی شرکت غذا دارو