پروژه چاپ لباس کار هنرکده بشیری

جزئیات پروژه

هنرکرده برادران بشیری فعال در زمینه نازک سازی و زیرسازی است. این هنرکنده اقدام به سفارش چاپ لوگو و با شماره تماس خود روی لباس ایرانخودرویی کرد

  • کارفرما : هنرکرده برادران بشیری
  • نوع چاپ : مدیا
  • ابعاد چاپ : 30×40سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : محیط کار
چاپ لباس کار
چاپ لباس کار
چاپ روپوش آزمایشگاهی دانشکده علوم زیستی
نمونه چاپ تیشرت مشکی فضایی