پروژه چاپ فنجان شرکت آورین

جزئیات پروژه

شرکت آروین لوگوی خود را روی یک دست 6 تایی فنجان کواترو چاپ کرد. فنجان های کواترو قابلیت چاپ هر نوع لوگویی را خود را دارد

  • کارفرما : شرکت آروین
  • نوع فنجان : کواترو
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 3×4 سانتیمتر
  • تعداد : 1 دست
  • مورد استفاده : کسب وکار
چاپ فنجان
نمونه چاپ شال شرکت فیلجون
نمونه چاپ روی فنجان طرح کاشیکاری