پروژه چاپ فنجان دسته رنگی باشگاه فیتنس هوم کلاب

جزئیات پروژه

فنجان های دسنه رنگی فنجان های زیبایی هستند با رنگ های متنوع. کیفیت چاپ روی این فنجان ها بسیار عالی و شفاف است. باشگاه بدن سازی و فیتنس هوم کلاب تعداد 50 عدد فنجان سرامیکی دسته رنگی با چاپ اختصاص لوگو خود را به شرکت ما سفارش داد.

  • کارفرما : باشگاه بدن سازی و فیتنس هوم کلاب
  • نوع فنجان : فنجان سرامیکی دسته رنگی
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 6×5 سانتیمتر
  • تعداد : 50 عدد
  • مورد استفاده : محیط باشگاه
چاپ فنجان
نمونه چاپ روی فنجان سرامیکی فانتزی جغد
نمونه چاپ فنجان و نعلبکی شرکت گلبار شیمی دانه