پروژه چاپ ظروف هتلی سروش

جزئیات پروژه

موسسه سروش تعداد 250 قطعه ظروف پذیرایی و هتلی سفارش داد تا لوگوی خود را به صورت تک رنگ روی آنها چاپ کند

کارفرما: موسسه سروش
نوع ظروف: زرین
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 250 عدد
مورد استفاده: محیط کار

چاپ ظروف هتلی
نمونه چاپ پرچم درمانگاه تخصصی پوست مو آوینا
پروژه چاپ پارچه فرش فرهی