نمونه گلدوزی کلاه مدرسه نسل فردا

جزئیات پروژه

دبستان نسل آینده برای دانش آموزان خود سفارش دوخت و گلدوزی این کلاه های زیبا را داده است.

کارفرما : دبستان نسل فردا
نوع کلاه: جلو تلویزیونی
نوع: گلدوزی شده
جنس کلاه : کتان
تعداد : 130 عدد
مورد استفاده : هدیه

گلدوزی کلاه
گلدوزی کلاه
نمونه چاپ کلاه مجموعه بدنسازی پالس
نمونه گلدوزی کلاه شرکت توس فیوز