نمونه گلدوزی مرکز آمبولانس کوثر

جزئیات پروژه

گلدوزی های به شکل سپری یکی از محبوب ترین شکل های گلدوزی هستند. این گلدوزی ها در تیراژ 80 عدد و به سفارش مرکز آمبولانس کوثر انجام شد

  • کارفرما : مرکز آمبولانس کوثر
  • نوع گلدوزی :  غیر مستقیم
  • ابعاد گلدوزی: 10×8 سانتیمتر
  • تعداد : 80 عدد
  • مورد استفاده : مرکز آمبولانس
گلدوزی
نمونه گلدوزی لوگوی فیلا
نمونه گلدوزی شرکت مهاجرتی گوس کانادا