نمونه گلدوزی لوگوی فیلا

جزئیات پروژه

ما ریزترین و کوچکترین گلدوزی ها را برای شما انجام میدهیم. همانطور که در تصویر مشخص است آرم فیلا بسیار ریز گلدوزی شده است.

  • کارفرما : باشگاه ورزشی
  • نوع گلدوزی :  غیر مستقیم
  • ابعاد گلدوزی: 3×3 سانتیمتر
  • تعداد : 150 عدد
  • مورد استفاده : باشگاه ورزشی
گلدوزی
نمونه چاپ ماگ طلایی فیتنس اسپورت روحی
نمونه گلدوزی مرکز آمبولانس کوثر