نمونه چاپ کلاه شرکت نار تب

جزئیات پروژه

نار تب شرکتی شناخته شده در تولید تبلت برای کودکان است که لوگوی به شکل انار را روی کلاه کتان سفید چاپ کرده لست

کارفرما : شرکت نار تب
نوع کلاه: جلو تلویزیونی
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس کلاه : کتان
تعداد : 70 عدد
مورد استفاده : پرسنل

چاپ کلاه
چاپ کلاه
نمونه چاپ کلاه شخصی
نمونه چاپ کلاه فروشگاه مکس شاپ