نمونه چاپ کلاه تصویر ببر

جزئیات پروژه

هر تصویری قابلیت چاپ روی کلاه را دارد. تصویر این ببر به شیوه لیبلی روی کلاه کتان سفید چاپ شده است.

کارفرما : شخصی
نوع کلاه: آفتابی
نوع چاپ : لیبلی
جنس کلاه : کتان
تعداد : 33 عدد
مورد استفاده : شخصی

چاپ کلاه
نمونه چاپ کلاه وگان
نمونه چاپ کلاه شرکت استارت آپی