نمونه چاپ پرچم ملل

جزئیات پروژه

پرچم ملل لیرزی پرچمی بسیار مناسپ برای شرکت ها و بیزینس های بین المللی است که محیط کسب و کار دوچندان حرفه ای می کند.

  • کارفرما : شرکت بین المللی
  • نوع پرچم : رومیزی لیزری
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 20 عدد
  • مورد استفاده : دیزاین محل کار
چاپ پرچم
چاپ پرچم
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم شرکت جهانگردی پرستو
نمونه چاپ پرچم شرکت کناف