نمونه چاپ پدموس شرکت رادمان

جزئیات پروژه

شرکت رادمان لوگوی خود را با پس زمینه ساده و مینیمال مشکی روی پدموس مستطیل دایره ای چاپ کرده است

کارفرما : شرکت رادمان
نوع پدموس:  مستطیلی و دایره ای
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پدموس : لاستیکی
تعداد : 20 عدد
مورد استفاده : کارمندان

چاپ پدموس
نمونه چاپ پدموس فروشگاه شهر خرید
نمونه چاپ پدموس نیروی زمینی ارتش