نمونه چاپ پازل نقاشی کودکان

جزئیات پروژه

هر طرح و نقش و عکسی قابلیت چاپ روی این پازل های با کیفیت را دارد. مثل این نقاشی زیبا که روی پازل 40 تیکه چاپ شده است

کارفرما : شخصی
نوع پازل:  40 تیکه
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پازل : مقوا
تعداد : 7 عدد
مورد استفاده : تزیین و بازی

چاپ پازل
نمونه چاپ پدموس معماری
نمونه چاپ پازل آموزش قرآن