نمونه چاپ لیوان دانشگاه صنعتی شریف

جزئیات پروژه

لیوان های فسفری لیوان هایی خاص و جذاب هستند. دانشگاه صنعتی شریف برای برگذاری همایش این لیوان هارو سفارش داده است.

  • کارفرما : دانشگاه صنعتی شریف
  • نوع لیوان : فسفری
  • نوع چاپ : دوطرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 15×8 سانتیمتر
  • تعداد : 35 عدد
  • مورد استفاده : همایش
چاپ لیوان
چاپ لیوان
چاپ لیوان
نمونه چاپ لیوان جام جهانی
نمونه چاپ ماگ سامسونگ