پروژه چاپ فنجان کواترو ترشین پخش راستین

جزئیات پروژه

یکی از شیک ترین محصولات چاپی، چاپ روی فنجان قهوه خوری است. شرکت ترشین پخش راستین برای حرفه ای تر دبیده شدن برند خود اقدام به چاپ این فنجان های زیبا کرده است.

  • کارفرما : شرکت ترشین پخش راستین
  • نوع فنجان : کواترو
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 3×4 سانتیمتر
  • تعداد : 1 دست
  • مورد استفاده : محل کسب و کار
چاپ فنجان
چاپ فنجان تبلیغاتی کواترو شرکت راس
نمونه چاپ فنجان کواترو شرکت ارسی درب