نمونه چاپ فنجان قهوه خوری هلدینگ سفیر

جزئیات پروژه

هلدینگ سفیر لوگوی بنفش زیبا را خود روی فنجان های قهوه خوری کواترو چاپ کرده است. این فنجان ها هم کاربردی هستند و در عین حال زیبایی فوق العاده ای دارند.

  • کارفرما : هلدینگ سفیر
  • نوع فنجان : قهوه خوری
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 3×4 سانتیمتر
  • تعداد : 2 دست
  • مورد استفاده : محیط کار
چاپ فنجان
نمونه چاپ روی تیشرت اسپان با طرح دمپایی
چاپ فنجان تبلیغاتی کواترو شرکت راس