نمونه چاپ روی هودی نقاشی چتر رنه ماگریت

جزئیات پروژه

این نقاشی چتر که روی هودی ملانژ چاپ شده است اثر رنه ماگریت هنرمند معروف سبک سورئالیسم است. سبک سورئالیسم با توجه دست آوردهای فروید و یونگ در زمینه ناخود آگاه شکل میگیرد. آندره برتون یکی از سردم داران این سبک است که مانیفست یا بیانه سورئالسیم را نوشته است.

کارفرما :  شخصی
نوع هودی: طوسی
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس هودی : ملانژ
تعداد : 2 عدد
مورد استفاده : گرافیتی

چاپ هودی
چاپ هودی
چاپ تیشرت از صدای سخن عشق خوشتر ندیدم
چاپ زیرلیوانی توسعه کیمیای سعادت