نمونه چاپ روی ماگ دسته مشکی خرتم

جزئیات پروژه

بسیاری از اوغات زمانی که در جمع دوستان هستیم برای شوخی و خنده از جملات باحال و جالب استفاده میکنم. ما هم جمله معروف خرتم با عکس یک الاغ روی لیوان دسته مشکی چاپ کردیم.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع لیوان : دسته رنگی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 8×10 سانتیمتر
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : کادو
چاپ ماگ
پروژه چاپ فنجان پذیزایی و هتلی ایسیکو
نمونه چاپ لیوان دسته آبی لوگوی استقلال