نمونه چاپ روی لیوان نقره ای 40 سالگی

جزئیات پروژه

لیوان نقره ای لیوان شیک با کیفیت و جذابه که هر طرحی قابلیت چاپ روی آن را دارد. اما چاپ نوشته ها و لوگوهای تیره زیبایی دو چندانی به آن میدهد.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع لیوان : نقره ای
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 10×8 سانتیمتر
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : شخصی
چاپ ماگ
نمونه چاپ ماگ دسته رنگی اسنپ اکسپرس
طراحی لوگوی مهندسین مشاور شاروند