نمونه چاپ روی لیوان دسته رنگی آشپزخونه جاسمین

جزئیات پروژه

آشپزخانه یاسمین مکانی برای پخت انواع شیرینی و آموزش آشپزی است. که سفارش این لیوان دسته زرد زیبا را داده است.

  • کارفرما : آشپزخانه یاسمین
  • نوع لیوان : دسته رنگی
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 10×10 سانتیمتر
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : آشپزخانه یاسمین
چاپ لیوان
پروژه گلدوزی ارگان های دولتی
پروژه چاپ پرچم تی ناب استیل