نمونه چاپ روی لیوان اسم آنیتا

جزئیات پروژه

چاپ اسم روی لیوان های ساده سرامیکی از سفارشات متداول مشتریان ما است. روی این لیوان اسم آنیتا در پس زمینه زرد چاپ شده است

  • کارفرما : شخصی
  • نوع لیوان : سفید ساده
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 11×9 سانتیمتر
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : تولد
چاپ ماگ
پروژه چاپ لیوان پارس رادیاتور
نمونه چاپ روی ماگ دسته رنگی مستر مسی