نمونه چاپ روی فنجان کواترو شرکت لوله آنلاین

جزئیات پروژه

1 دست 6 تایی فنجان قهوه خوری کواترو با قاشق و نعلبکی برای شرکت لوله آنلاین برای شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران چاپ شد.

  • کارفرما : شرکت لوله آنلاین
  • نوع فنجان : قهوه خوری
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 3×4 سانتیمتر
  • تعداد : 1 دست
  • مورد استفاده : نمایشگاه
چاپ فنجان
کافه سام گالریا
نمونه چاپ روی فنجان سرامیکی فانتزی جغد