نمونه چاپ روی زیرلیوانی کافه گریل

جزئیات پروژه

کافه گریل یکی از کافه های خوب و خوشنام تهران تعداد 30 عدد از این ماگ ها را سفارش داد

کارفرما: کافه گریل
نوع زیر لیوانی: دایره
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس زیرلیوانی : ام دی اف
تعداد : 30 عدد
مورد استفاده : کافه

چاپ زیرلیوانی
نمونه چاپ ظروف هتلی پذیرائی شرکت سبزینه
نمونه چاپ زیرلیوانی فانتزی متنوع