کافه سام گالریا

جزئیات پروژه

لوگو و هویت بصری برای کافه و فست سام گالریا با رویکردی کلاسیک طراحی شد

  • کارفرما : کافه و فست فود سام گالریا
  • نوع لوگو : کلاسیک
  • سال طراحی : 1397
طراحی لوگو
فست فود چیلی
نمونه چاپ روی فنجان کواترو شرکت لوله آنلاین