چاپ تیشرت اسپان

نمونه چاپ تیشرت سفید پیشی های عاشق

جزئیات پروژه این پیشی های عاشق با قلبی که نشان از پیوند آنهاست به تماشای غروب آفتاب نشسته‌اند. این دو گربه ملوس و عاشق پیشه به افق های دوردست خیره…
چاپ تیشرت

نمومه چاپ تیشرت ملانژ every thing gose

جزئیات پروژه چاپ روی تیشرت ملانژ بسیار با کیفیت است. هر طرح و عکسی قابلیت چاپ روی این تیشرت ها را دارد. کارفرما : شخصی نوع تیشرت : ملانژ نوع…